AVAKids chào đón cửa hàng thứ 50 sau 5 tháng vào thị trường “Mẹ và Bé”

48

Mc tân binh trong lĩnh vc, AVAKids nhm đến chiến lược đầu  bài bn dài hkhi cho ra mt nhân vt đi din Super Voi AVA mchương trình t thin hàng năm gây dng Qu N AVAKids nhm trao 500 sut m cho bnh nhi h hàm ếch thông qua t chc Operation Smile.

Ra mt vào đu tháng 01/2022, AVAKids ng như đang tiếp ni truyn thng m mithn tcca Thế Gii Di Đng khi đt mc 50 ca hàng ch trong vòng 5 tháng. Thm chí, ông Đoàn Văn Hiu Em, Tng Giám đc Côngty C phn Thế Gii Di Đng không giu tham vng mở hơn 200 shop trong năm nay tiến ti giành ngôi đu ở th trưng này trong mt vài năm ti. Điu này cho thychiến c m rng sang lĩnh vc m ca Thế GiDi Đng đang đi đúng ng, ngay c khi nhà bán lẻ đưc đánh giá k ngoi đo th trưng này.

Các ca hàng AVAKids quy ln đến 300m2, nhitin ích chng loi mt hàng, vi trng tâm sa, tã bm đ chơi tr em, đáp ng nhu cu mua sm đa dng ca ngưi tiêu dùng. Trong tương lai, AVAKids s có ca hàng ti nhng vùng nông thôn, nơi th trưng vcòn phân mnh, ha hn đem đến không gian mua shin đi, chuyên nghip cho các ông b, m các . Hin chui đang tp trung m rng toàn Thành ph Hồ Chí Minh, khu vc min Đông Nam B Tây Nam B.

Vi chiến c đu hình nh lâu dài, AVAKids cũng chính thc ra mt Super Voi AVA, nhân vt d thương sẽ đi din cho thương hiu, mt ngưi bn hu ích ca cácem nh đng hành cùng b m trong vic chăm sóc và nuôi dy các em. Chú voi AVAKids d thương s mang nim vui, n i nhng điu thú, b ích giúp các bé ln khôn mi ngày.

Nhân s kin ca hàng th 50, AVAKids đng thi cũng công b vic thc hin trách nhim hi vi khon tài tr cho qu Operation Smile Vietnam 50 sut m hàm ếch cho tr em. Đc bit, đây ch đóng góp ban đu chocam kết đưng dài vi 500 sut tiếp theo trong vòng 1 năm giai đon 2022-2023, tương đương 5 t đng. S tinày s chung tay ca AVAKids cùng các đi tác mphn đóng góp s đưc trích t chính các đơn hàng cngưi tiêu dùng mua sm ti AVAKids.

Ông Đoàn Văn Hiu Em, Tng Giám đc Công ty C phThế Gii Di Đng hào hng chia s: Vi li thế thành viên ca Thế Gii Di Đng vn s hu h sinh thái rng  kh năng hoàn thin hình thn tc, chúng tôi vui mng công b ct mc 50 shop AVAKids hôm nay. đây mi ch c khi đu cho c đi đưng dài ca chuAVAKids. Chúng tôi s chinh phc nhng ct mc tiếtheo cho mc tiêu nhanh chóng chiếm lĩnh v trí s 1 lĩnh vc này.

chui AVAKids vn còn khai nhưng chúng tôi luôn tâm nim kinh doanh hiu qu đi đôi vi chia s cùng cng đng. Thông qua đóng góp này, AVAKids mong mun đưc đng hành san s vi các cha m, không chtrong hành trình nuôi con khôn ln còn bt ngun từ nim hnh phúc đu đi đó tìm li n i quý giá ctr thơ, ông Đoàn Văn Hiu Em cho biết thêm.

Bên cnh đó, h thng còn mang đến hàng lot chương trình khuyến mãi hp dn như 100% tng quà cho tr emđến ca hàng, tng áo thun Voi AVA d thương cho10.000 đơn hàng đu tiên t 500.000 đng gim giásc đến 50% cho nhiu mt hàng. Chương trình kéo dàit ngày 1/6 – 15/6/2022.

Comments

comments